Тел.: 0442335375
bakaliya@mriya.family

Приватне акціонерне товариство «Укроптбакалія» засноване, як Відкрите акціонерне товариство "Укроптбакалія" шляхом перетворення орендного підприємства "Укроптбакалія" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду". Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 11.02.2011 року найменування Товариства було змінене на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРОПТБАКАЛІЯ", у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2017 року найменування Товариства було змінене на Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія", у зв'язку зі зміною типу Товариства. Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія" є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРОПТБАКАЛІЯ", яке створене та діє на підставі чинного законодавства України. Основною метою організації є одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів. Оскільки Товариство не має філій та представництв, положення про них не розроблені. Товариством не розроблено принципів (кодексу) корпоративного управління. Основними напрямками діяльності Товариства Є: - Пакування; - Виробництво прянощів та приправ; - Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань; - Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами; - Інші види оптової торгівлі; - Здавання в оренду власного нерухомого майна. Інформація про емітента

Завантаження...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Код ЄДРПОУ: 01553439 - Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія"

Регулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Особлива інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Інша інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Архів

Код ЄДРПОУ: 01553439 - Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія"
  Завантажені файли
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "Укроптбакалія" - Код ЄДРПОУ: 01553439

bakaliya@mriya.family

0442335375

01553439.emitent.net.ua